Сдружение Каритас София

Христово милосърдие за всеки

ж.к. Илинден, бл. 55, вх. В, ап. 47, 1309 София
info@caritas-sofia.org

Enterprises

View all

Каритас София е организация с нестопанска цел, която подпомага най-уязвимите членове на българското общество за постигане на достоен и справедлив живот за всеки, без оглед на религиозна принадлежност, раса, пол или други различия.

Вече близо 26 години, организацията предоставя социални услуги на стари, лежащо болни и самотни хора, хора с увреждания, деца и семейства в риск, жени в неравностойно положение, бездомни и бежанци.

Освен това, част от мисията на Каритас София е да подкрепя, насърчава и развива доброволчеството, давайки възможност на хората да проявят милосърдното си сърце и да помагат на изпадналите в нужда.