Българско дружество за защита на птиците

+359 2 9799500
1111 София, п. к. 50 ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
marina.veleva@bspb.org

Enterprises

  • Българско дружество за защита на птиците

    See more
View all

Българско дружество за защита на птиците работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.