Фондация "Сошъл Фючър"

+359 878729997

Равенството значи повече!

гр. София, ж.к. "Младост" 2, бл. 281, вх. 5, ап.1
joana@jamba.bg

Предприятия

Виж всички

Фондация “Сошъл Фючър” е юридическото лице, стоящо зад нашата кауза – JAMBA – Career For All.

Комуникирайки активно с хора с различни възможности, забелязахме проблема с включването в пазара на труда като едно от най-големите предизвикателства за хората с увреждания. А неговото разрешаване, като предпоставка за повишаване на икономическото състояние на населението и увеличаването на броя икономически активните българи. Целият опит и работа в тази сфера ни показа колко изключителни са хората с различни възможности, колко голям потенциал имат те и че всъщност най-големите предизвикателства за тяхната интеграция са равният достъп до качествено образование, адаптирано професионално обучение и включване в пазара на труда, които са есенциални за всеки човек.

Всичко това ни отведе до идеята за създаването на JAMBA, чиято мисия е да създава условия за натрупване на допълнителни умения и компетенции в различни професионални сфери чрез обучения и стаж. Като следваща стъпка организацията ни съдейства за тяхното включване в пазара на труда и дори за кариерното им израстване. 

Нашата текуща цел и усилия са насочение в изграждането на "Адаптиран обучителен и кариерен център за младежи с различни възможости"