Българска Фондация Биоразнообразие

гр. София 1000, ул. Триадица №6, офис 504
bbf@biodiversity.bg

Предприятия

Виж всички

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е нашата мисия.

Повече от 20 години БФБ работи за създаването на връзката между опазената природа и добруването на местните общности в ключови райони със запазена природа  чрез работа с фермери и занаятчии. Чрез своя бизнес тези предприемачи подпомагат устойчивото ползване и опазването на природата в икономически изоставащи райони и допринасят за съхраняването на вкусни продукти и традиции.

Естествено продължение на дългогодишната ни работа в Родопите, Странджа, Беласица, Атанасовско езеро, Западен Балкан и др. важни за биоразнообразието райони, се разви в бизнес-идея за създаване на „Природа в кутия“ с продукти от малки ферми, които работят в Натура 2000 зони или защитени територии и пазят уникални вкусове и български традиции. В същото време обаче продуктите носят в себе си нещо ново, модерно и необичайно.