Сдружение "Фабрика за идеи"

София, ул. Проф. Никола Михайлов 12
info@ideasfactorybg.org

Предприятия

Виж всички

“Фабрика за идеи” е сдружение от София, обединяващо активни хора от страната и чужбина, които създават “активи” на свързване там, където те са дефицитни - между поколения, между дисциплини, между града и селото, между граждани и общински власти, между “център” и “периферия”. Сдружението прави това чрез авторски формати за креативно взаимодействие, от които се раждат съвсем конкретни решения на проблеми в градска и селска среда, които подкрепя от самото начало до реализацията им.

Форматите "Резиденция Баба", "Предизвикателството за социална промяна","Предизвикателството за артистични иновации" и форумът EMPATHEAST са само част от тях. Всички те са повод за началото на социално- или културно-предприемачески инициативи в села и градове в България.