DigiComsONE - МОДУЛ 1: Граждански сектор

Вземайки този продукт вие ще можете да подкрепяте каузите и да работите за развитието на по-добро бъдеще за всички.
Курсът ви дава възможност за придобиете знания и умения, които да ви позволят да работите гъвкаво, независимо и със смисъл. DigiComs ONE ви дава още: 

 • развитие и надграждане на знания и умения за комуникация на каузи
 • подкрепа за намиране на проекти, за дистанционна и гъвкава работа
 • възможност за посредничество и наемане от фондация Impact Drive, за работа по проекти 
 • менторство по време на проекти
 • общност и съмишленици
 • networking
Цена
130.00 лв.
Статус: в наличност

DigiComs ONE е специализирано и единствено по рода си обучение за дигитални комукатори с:

 • мултидисциплинарна учебна програма, включваща теми от граждански сектор, комуникиране и създаване на съдържание за каузи, дигитални канали, инструментариум и др.
 • подготвя нов тип специалисти, фокусирани върху спецификите и нуждите на гражданските организации да комуникират и набират подкрепа
 • открива перспектива за гъвкава работа за каузи, носеща смисъл и удоволетворение
 • създава възможности гражданските организации да подобрят онлайн комуникациите си

"Влюбих във формата на това онлайн обучение - дава ми възможност да научавам нови неща и да се развивам и успоредно с това да си съчетавам личните ангажименти, което доскоро беше немислимо."

Кристина, участник в сезон 1

"Въпреки бързата въртележка на ежедневието, курсът за мен беше много значим. Чух доста нови и интересни неща. Провокирахте ме за разни работи. И се замислих за други."

Диана, участничка в сезон 2 и в COMMS4FUNDRAISING 2022

 

DigiComs ONE е онлайн курс и включва три специализирани модула, с продължителност от 2.5 седмици всеки 

 

МОДУЛ 1: Граждански сектор и комуникация на каузи включва:

 • Социална комуникация за каузи и активизъм
 • Работата на дигиталния комуникатор
 • Практически уебинар

Модулът създава по-добро познаване и чувствителност към темите, каузите, хората и историите на гражданските организации. Развива:

 • Знания за гражданския сектор, неговата регулация, история и предизвикателства. 
 • Умения да се прави разлика между бизнес и социално говорене.
 • Правилно боравене и различаване на целевите групи, бенефициенти, заинтересовани страни, донори, спонсори и др.
 • Умения за разпознаване целите на комуникацията и създаване на правилни послания, съобразно тях и целевата аудитория - информиране, популяризиране, ангажиране, набиране на подкрепа, докладване и др.
 • Познаване на етични стандарти при работата с чувствителни групи и данни.

 

Обучението включва живи онлайн връзки с интерактивно преподаване и серия от практически задачи и упражнения в самостоятелна и гъвкава форма на учене:

 • 2 седмични онлайн сесии в жива връзка с преподавателите
 • Собствени материали с теоретични насоки и примери
 • Задачи за самоподготовка или работа в група
 • Креативни задачи
 • Оценка и лична обратна връзка от лекторите
 • Учене в собствен ритъм
 • Възможност за постоянен обмен с групата от участници

Модулът завършва с уебинар, който:

 • Ви среща със специални гости - практици в гражданския сектор и комуникацията
 • дава структурирана обратна връзка по изпълняваните задачи
 • отваря поле за дискусия и разговори по темите на курса
 • въвежда в практическата работа

При преминаване на трите модула в края на DigiComs ONE имате възможност да изпробвате силите си с финална практическа работа (финален изпит), който ви дава възможност да:

 • работите по собствен казус или симулация на реален казус от практиката
 • разработите комплексна практическа задача, позволяваща отработване на наученото
 • получите подробна обратна връзка от лекторите на курса
 • получите менторска подкрепа от лекторите и специалните гости в курса
 • получаите сертификат и референция за придобитите знания
 • създадете собствено портфолио и да участвате в DigiComs платформа

Разберете защо този курс е за вас на DigiComs ONE

 

Кои са преподавателите?

Теодора Иванова-Вълева, Impact Drive

 • Над 15 години в НПО сектора
 • Експерт, ментор, консултант при дизайн и управление на проекти, стратегическо планиране, фондонабиране, управление, оценка и ефективност на дейностите на НПО и социални предприемачи
 • Професионален обучител в темите фондонабиране, D&I, Социално прдприемачество и др.

 

Какво още?

Ставате част от общността на дигиталните комуникатори на DigiComs

Имате достъп до онлайн форум в затворена група, позволяващ постоянна комуникация, разговори и обсъждане на идеи, теми от злободневието, възможности за развитие и др.

Информация за предприятието

DigiComslogo
DigiComs
София, ул. Я.Вешин, бл. 11
0898496132
IBAN: BG72FINV91501017107559