Стипендия DigiComs

С този пакет създавате възможност една жена да работи и да бъде икономически независима. Подкрепяте социален бизнес модел DigiComs.

Цена
139.00 лв.
Статус: в наличност

С този пакет създавате възможност една жена да работи и да бъде икономически независима. Подкрепяте социален бизнес модел DigiComs.

Средствата ще отидат в нашия фонд за стипендии и ще осигурят участието на млади жени в неравнопоставена ситуация в текущите курсове на DigiComs.

Подборът на участничките се прави след публичен конкурс. 

Закупуването на стипендия Ви прави дарител и част от общността на DigiComs.

Ще Ви бъде изпратен договор за дарение, за да ползвате данъчно облекчение. При Ваше желание можете да преведете и по-висока сума, с която да подкрепите работата на социалния бизнес модел DigiComs.

В момента предстои интензивен онлайн курс DIGICOMS - Комуникации за фондонабиране - 31 май-9 юни 2022. Той цели да надгради и задълбочи формираните в базовия курс DigiComs пакет от знания.  

Ще работим с темата за фондонабиране, в която комуникациите са водещи и критични за постигане на набелязаните цели.

Курсът е самостоятелен и е подходящ и за лица, които не се преминали базовия курс. 

DIGICOMS - Комуникации за фондонабиране включва:

3 тематични модули, които ще проведем в рамките на 2 седмици:

 • Фондонабирането = Комуникиране. А и Б на фондонабирането
 • Ключови знания и умения за продаването на мечти
 • Подготовка за фондонабиране и текущо управление на комуникациите

Серия от практически задачи и упражнения в самостоятелна и гъвкава форма на учене:

 • Собствени материали с теоретични насоки и примери
 • Задачи за самоподготовка или работа в група
 • Креативни задачи
 • Оценка и лична обратна връзка от лекторите
 • Учене в собствен ритъм
 • Възможност за постоянен обмен с групата от участници

Уебинар, който ще:

 • Ви срещне със специални гости - практици в гражданския сектор и комуникацията
 • даде структурирана обратна връзка по изпълняваните задачи
 • отвори поле за дискусия и разговори по темите на курса

Финална практическа задача:

 • е комплексна практическа задача, позволяваща отработване на наученото
 • предоставя Ви подробна обратна връзка от двете лекторки на курса
 • получавате сертификат и референция за придобитите знания
 • създавате собствено портфолио

Информация за предприятието

DigiComslogo
DigiComs
София, ул. Я.Вешин, бл. 11
0898496132
IBAN: BG72FINV91501017107559