DIGICOMS - Комуникации за фондонабиране

Вземайки този продукт вие ще можете да подкрепяте каузите и да работите за развитието на по-добро бъдеще за всички.

Цена
129.00 лв.
Статус: в наличност

Интензивен онлайн курс, който цели да надгради и задълбочи формираните в базовия курс DigiComs пакет от знания.  Ще работим с темата за фондонабиране, в която комуникациите са водещи и критични за постигане на набелязаните цели.

Курсът е самостоятелен и е подходящ и за лица, които не се преминали базовия курс. 

 

DIGICOMS - Комуникации за фондонабиране е специализирано и единствено по рода си обучение за дигитални комукатори:

 • специфична и специално разработена учебна програма с практическа насоченост.
 • подготвя нов тип специалисти, фокусирани върху спецификите и нуждите на организациите, работещи за каузи, да комуникират и набират подкрепа
 • открива перспектива за гъвкава работа за каузи, носеща смисъл и удоволетворение
 • създава възможности гражданските организации да подобрят онлайн комуникациите си

Какво включва курсът DIGICOMS - Комуникации за фондонабиране?

 

3 тематични модули, които ще проведем в рамките на 2 седмици:

 • Фондонабирането = Комуникиране. А и Б на фондонабирането
 • Ключови знания и умения за продаването на мечти
 • Подготовка за фондонабиране и текущо управление на комуникациите

Серия от практически задачи и упражнения в самостоятелна и гъвкава форма на учене:

 • Собствени материали с теоретични насоки и примери
 • Задачи за самоподготовка или работа в група
 • Креативни задачи
 • Оценка и лична обратна връзка от лекторите
 • Учене в собствен ритъм
 • Възможност за постоянен обмен с групата от участници

Уебинар, който ще:

 • Ви срещне със специални гости - практици в гражданския сектор и комуникацията
 • даде структурирана обратна връзка по изпълняваните задачи
 • отвори поле за дискусия и разговори по темите на курса

Финална практическа задача:

 • е комплексна практическа задача, позволяваща отработване на наученото
 • предоставя Ви подробна обратна връзка от двете лекторки на курса
 • получавате сертификат и референция за придобитите знания
 • създавате собствено портфолио

Кои са преподавателите?

 

Теодора Иванова-Вълева, Impact Drive

 • Над 15 години в НПО сектора
 • Експерт, ментор, консултант при дизайн и управление на проекти, стратегическо планиране, фондонабиране, управление, оценка и ефективност на дейностите на НПО и социални предприемачи
 • Професионален обучител в темите фондонабиране, D&I, Социално прдприемачество и др.

Веселина Пайотова, Impact Drive

 • 15 години в корпоративния сектор на висши ръководни позиции в области като маркетинг и развитие на екипи и продажби
 • Задълбочение познания по бизнес развитие и продажби 
 • Консултант и преподавател в развитието на умения за продажби, преговори и маркетинг
 • Менторира и подпомага социални предприемачи, общински администрации и класически предприемачи

 

Какво още?

Ставате част от общността на дигиталните комуникатори на DigiComs

Имате достъп до онлайн форум в затворена група, позволяващ постоянна комуникация, разговори и обсъждане на идеи, теми от злободневието, възможности за развитие и др.

Информация за предприятието

DigiComslogo
DigiComs
София, ул. Я.Вешин, бл. 11
0898496132
IBAN: BG72FINV91501017107559