НЧ „Светлина – 1861“

Постоянството постига идеята

ул. Боян Чомаков 4
svetlina1861@abv.bg

Предприятия

Виж всички

Основната мисия на НЧ „Светлина – 1861“ е да пази и предава на бъдещите поколения българските традиции и обичаи характерни за Шипка, и да бъде обединителен център, работещ със и за местната общност, и нейните културни интереси. С тази цел, в читалището се развиват успешно краеведски клуб, киноклуб, клуб за народни танци „КНТ – Шипка“, вокална група „Възраждане“ и детска театрална трупа.

Освен това, читалището работи съвместно с Регионална библиотека „Захарий Княжески“ Стара Загора и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Шипка по проект агенция "Млад детектив" и развива образователната игра "Да открием богатство" като продукт за социално предприемачество.

Читалището управлява и етнографски комплекс „Чирпанлиева къща“ - красива Възрожденска къща в центъра на града - с богата етнографска колекция "шипченски бит и занаяти", в която се съхранява и краеведския архив на гр. Шипка. В къщата се провеждат изложби, беседи, занаятчийски работилници, възстановки на традиционни обичаи, а всяка година през месец май тя става център на Шипка Фест - Дни на изкуствата и занаятите, един пъстър празник, чрез който Читалище Светлина се опитва да възроди някои забравени местни занаяти, да оживи града и да допринесе за превръщането му в модерно туристическо, културно и информационно селище.

В сградата на читалището се помещава също Художествена галерия „Христо Песев“, създадена през 1961 г. и показваща творчеството на известни шипченски художници и скулптори като Христо Кутев, Станьо Стаматов, Христо Песев, Радомир и Дечко Мандови и др. Читалище „Светлина -1861“ се стреми да популяризира и да развива художествената галерия.

Ежегодно, през месец август, Читалище Светлина организира и “Национален конкурс за издадена книга с епическа поезия“, който се осъществява съвместно със „Съюза на българските писатели“. Идеята за този конкурс е на о. з. Георги Георгиев, който е член на СБП и е автор и съставител на 11 книги за гр. Шипка.