Сдружение "Операция Плюшено Мече"

+359 888 044 009

Заедно връщаме Коледа на децата и даваме бъдеще на таланта!

пл. Славейков 1, вх. В, ет. 4
info@plushenomeche.org

Предприятия

Виж всички

Мисията на Сдружението е:

  • да подкрепя и съдейства за физическото, интелектуалното, духовно, емоционално и професионално израстване на деца и младежи в неравностойно положение: деца и младежи, лишени от родителски грижи, деца и младежи в риск, деца и младежи с увреждания, както и възрастни с умствени увреждания;
  • да предоставя шанс за продължаване на образованието, професионална реализация и едно по-добро бъдеще за деца и младежи в неравностойно положение;
  • да създава един незабравим празник - Рождество Христово и да връща детството на децата и младежите в неравностойно положение.