Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

Ние никога няма да бъдем сами, ако вместо да издигаме стени, градим мостове помежду си!

гр. Варна, кв. Чайка, бл. 67, вх. Б
dc.riviera.vn@gmail.com

Предприятия

Виж всички

Сдружението работи за създаване на благоприятни условия за живот на лицата с умствени затруднения и техните семейства, спомага за тяхната социална интеграция, за развитие на жизнения и творческия  потенциал на младите хора със специални потребности, допринася за промяна на обществените нагласи спрямо лицата със специални нужди.