Фондация "Оренда"

гр. Варна, ул. Патриарх Евтимий 35
orenda_varna@abv.bg

Предприятия

Виж всички

Фондация “Оренда” е неправителствена организация, която е регистрирана и работи в обществена полза. Основахме фондацията през 2011 г. с цел да предизвикаме положителна промяна в обществото като работим по различни проблеми: младежка безработица, включване на хора в неравностойно положение, работа с деца и младежи в нужда, опазване на околната среда. Едно от основните направления на работата ни е социалната и професионална интеграция на лица от различни уязвими групи, с цел подобряване на качеството им на живот.

През 2018 г., благодарение на спечелен проект по програма "Развитие на човешките ресурси", към фондацията заработи социално предприятие "Неща с душа" за изработка на детски образователни игри и материали. ​

Друг фокус за нас винаги е била работата с младежи, защото вярваме, че в техни ръце е нашето общо бъдеще. Работим за осигуряване на възможности за алтернативно неформално обучение, културен обмен и промяна на нагласите, подпомагане развиването на полезни умения и качества и професионално ориентиране и насърчаване на младежите да вземат дейно участие в живота около себе си и да се превърнат във фактор за прогрес. Реализираме различни проекти и инициативи, както на местно ниво, така и заедно с наши международни партньори по програма Еразъм+. ​