Фондация Конкордия България

Който спаси един живот, спасява целия свят!

гр. София, ул. Павлина Унуфриева №4
dimitar.peshakov@concordia.bg

Предприятия

Виж всички

Фондация "Конкордия България" е независима организация, работеща на международно ниво, която има за цел да помага на деца, младежи и семейства в нужда.

  • "Конкордия" помага бързо и директно там, където нуждата е най-голяма. Ние отиваме там, където други не ходят.
  • "Конкордия" дава възможности за щастливо детство. Ние създаваме стабилни взаимоотношения на привързаност и подкрепяме семействата в нужда.
  • "Конкордия" води децата и младежите към самостоятелен и независим живот. Ние предоставяме възможности за училищно образование и професионално обучение.
  • "Конкордия" се опира на човешките права и правата на детето. Ние се застъпваме за едно отворено и солидарно общество.