Карин дом

месрност Св. Никола, ПК 104, Варна 9010
karindom@karindom.org

Предприятия

Виж всички

Карин дом е една сбъдната мечта, както на създателя си Иван Станчов, така и на родители, деца и специалисти, които през годините са обединили усилията си в една обща цел - в името на децата.

Карин дом е един съвсем различен модел на предоставяне на услуги не само за децата със специални потребности, но и за семействата им.

Карин дом предоставя не само терапия на децата, но и среда за развитие, обучение, емоционално израстване, както на детето, така и на семейството му.